Защо трябва да имаме безупречна електроинсталация?