В какво се изразява адвокатската професия

Адвокатите работят в различни области от наказателно право, през дела за разводи, до патентно право, като управляват правната система от името на своите клиенти. Ако искате да станете адвокати се нуждаете от специално образование и умения за работа в конкурентна среда.

Read more „В какво се изразява адвокатската професия“